Strona Gospodarza

 

 

PL

Podczas złożenia zamówienia zostanie wpłacona zaliczka w wysokości

 Kč 300,

 która w wypadku nie zrealizowania zamówienia zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przez MK PZKO.

Wszystkie akcje muszą zakończyć produkcje muzyczną do godz. 22.00, z powodu zachowania ciszy nocnej. O wyjątek można poprosić na Urzędzie Miejskim w Orłowej. Cała akcja powinna skończyć o godz. 24.00. Osoba zamawiająca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie przepisów i zagwarantuje dotrzymanie zakazu picia napojów alkoholowych osobom do lat 18 - tu. W przypadku naruszenia nakazu, i zgłoszenia na Policję, ewentualnie, jeśli dojdzie do wezwania na komisariat, zostanie doliczona kwota w wysokości Kč 1000 oraz koszta poniesione przez MK PZKO związane z postępowaniem karnym. W takim wypadku, następne wynajęcie lokalu przez taką osobę nie będzie możliwe.

 

CZ

 

S objednávkou bude součastně zaplacena záloha ve výši Kč 300, která v případě neuskutečnění akce bude určená na pokrytí nákladů MS PZKO.

Všechny akce musí ukončit hudební produkci do 22:00 hod., aby nedocházelo k rušení nočního klidu  obydlených sousedících domů. O výjimku je možno požádat na MěÚ – Orlová. Celou akci je nutno ukončit do 24:00 hod. Objednavatel nese plnou zodpovědnost za dodržování platného předpisu, a zajistí dodržování zákazu  podávání alkoholických nápojů mládeží do 18 let. V případě zjištění porušení tohoto nařízení (bude-li toto zjištění hlášeno Policii ČR, Městské policii, popřípadě předvoláním na přestupkovou komisi)- bude připočítáno k ceně pronájmu 1000 Kč, a porušitel uhradí veškeré náklady spojené s přestupkovým řízením. V případě narušení stanovených pravidel, opětovný pronájem nebude umožněn. Děkujeme za pochopení. Přejeme hezkou nerušenou zábavu.

 

 

Cennik :

 

Cennik.xls