PZKO  Orłowa lutynia

Miejscowe Koła PZKO są podstawowym ogniwem działalności PZKO.

MK rozwija działalność społeczną w dziedzinie kultury, oświaty i nauki oraz prowadzi niezbędną działalność gospodarczą. W swej działalności kierują się Statutem PZKO, Regulaminem Wewnątrzzwiązkowym, uchwałami ZG, oraz własnym Regulaminem MK uchwalonym przez Zebranie Członkowskie. Samodzielne działania prawne i gospodarcze są uwarunkowane :

·        własnym numerem ewidencyjnym (IČ) oraz numerem płatnika podatkowego (DIČ)

·        prowadzeniem księgowości finansowej, składaniem oświadczeń podatkowych.

 

!!! UWAGA !!!

Dla możliwości rozsyłania komunikatów i ogłoszeń za pomocą poczty elektronicznej prosimy zainteresowanych o nadsyłanie Państwa adresów           e-mailowych z równoczesną aprobacją do odbioru naszych komunikatów

 

Prosimy o zasyłanie na nasz adres: PZKO.orlova.lut@seznam.cz

Do pobrania

Statut PZKO                                                                                  statut_pl.pdf (174,2 kB)

 

Deklaracja członkowska                                 Deklaracja członkowska.pdf (28,1 kB)