Zarząd koła

 

 

Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej MK PZKO Orłowa-Lutynia

rok 2013– 2014

 

Bartulec Andrzej

Brzezny Piotr

Brzezna  Bronisława

Brzezna Radka

Chobot Stanisław

Fismol Romuald

Hila Stanisław

Heinz Zofia

Ing. Jędrzejczyk Marian

Kowalska Jolanta

Kowalski Tomasz

Krajczy Roman

Krajczy Zosia

Monczka Stanisław

Nożka Tomasz

Odstrčil Urszula

Stec Maria

Stec Marian

Trombik Maria

Ing. Trombik Zbigniew

Woźniak Krystyna

 

Komisja Rewizyjna

Adamczyk Bolesław

MUDr Chwajol Bogusław

Ing. Jeżowicz Zygmunt

 

Kierownik organizacyjny Skotniczki –

osoba kontaktowa z Zarządem Koła

Škulec Marcela