Członkowie zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
MK PZKO Orłowa-Lutynia od roku 2021

Członkowie zarządu

Ing. Bartulec Andrzej
Bartulec Maria
Brzezna Bronisława
Brzezny Piotr
Ing. Chobot Marian
Ing. Chobot Stanisław
Jeżowicz Alina
Iwanuszkowa Jolanta
Kozieł Hania
JUDr. Kozieł Zbigniew
Krajczy Roman
Krajczy Zofia
Michalska Janina
Pulcer Beata
Rusek-Veselá Magda
Woźniak Krystyna
Sikorova Halina

Komisja Rewizyjna

MUDr. Chwajoł Bogusław
MvDr. Iwanuszek Andrzej
Stec Marian