Działalność MK PZKO Orłowa-Lutynia trwa nieprzerwanie od roku 1947 i spoczywa w organizacji życia społecznego polskiej miejszości na Zaolziu. Działalność przebiega w ramach różnych zainteresowań poszczególnych członków Miejscowego koła, chodzi konkretnie o zainteresowania sportem, śpiewem, tańcem, muzyką, teatrem amatorskim, utrzymywaniem tradycji regionalnych, nawiązywaniem wspólpracy ze społeczeństwem czeskim oraz aktywnym utrzymywaniem stosunków i współpracy z innymi Kołami PZKO w regionie.

Aktualności